Monitorul-local


Statutul Unitatii Administrativ-Teritoriale

Regulamentele privind Procedurile Administrative

Hotararile Autoritatii Deliberative

 1. Hotararile Autoritatii Deliberative
 2. Proiecte de hotarari ale Autoritatii Deliberative

Dispozitiile autoritatii executive

 1. Dispozitiile autoritatii executive
 2. Proiectele de dispozitii ale autoritatii executive

Documente si Informatii Financiare

 1. Bilant
 2. Buget local pe surse de finantare
 3. Proiect buget
 4. Datoria publica locala

Alte documente

 1. Declaratii de casatorie
 2. Minutele sedintelor
 3. Probleme de interes public care urmeaza sa fie dezbatute
 4. Procese verbale ale sedintelor autoritatii deliberative
 5. Proiecte de acte normative
 6. Registru pentru propuneri, sugestii, opinii la proiectele de hotarare
 7. Registrul refuzurilor de a semna-contrasemna-aviza acte administrative
 8. Declaratii de interese
 9. Declaratii de avere
 10. Alte tipuri de documente
Publicarea va inc
epe din 1 ianuarie 2020
Au fost avute in vedere:
– prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cumodificările și completările ulterioare
– modelele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
– cerințele stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia datelor cu caracter personal
– Regulile generale privind identitatea vizuală pentru website-urile oficiale cod SIPOCA35/SMIS 2014


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu